Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt

Menu PL

reaguj-idzie-zima.jpg


,,Najwyższą wartością jest życie i na każdym człowieku spoczywa nieograniczona odpowiedzialność za świadomą ochronę wszystkiego, co żyje.”

 

Na terenie Gminy Dąbrówno działa nowa organizacja pozarządowa -Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt z siedzibą w Dąbrównie. W dniu 3 lipca 2015 r. organizacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000560103. Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt zostało założone przez grupę osób przekonanych o konieczności głębokich zmian kulturowych, szczególnie w dziedzinie stosunku człowieka Matki Natury i  do innych żyjących na niej istot. Jednym z obszarów naszego działania jest kwestia praw zwierząt. Są  to istoty odczuwające:  ból, strach, stres, cierpienie, radość i wiele innych odczuć i stanów umysłowych. Uważamy, że z naszej strony zamiast pogardy i eksploatacji należy im się szacunek i opieka.

ZAPRASZAMY do WSPÓŁPRACY OSOBY, KTÓRE MYŚLĄ PODOBNIE!

Do celów Stowarzyszenia należy między innymi:

 

1. Szeroko pojęta pomoc zwierzętom bezdomnym oraz zwierzętom przebywającym w  schronisku dla zwierząt.

 

2. Szerzenie edukacji humanitarnej we współpracy ze szkołami wszystkich stopni, przedszkolami, lecznicami weterynaryjnymi.

 

3. Pomoc charytatywna osobom niezamożnym posiadającym zwierzęta poprzez zakup karmy, finansowanie leczenia i operacji chirurgicznych tych zwierząt a także czipowanie.

 

4. Ochrona zwierząt i egzekwowanie przestrzegania Ustawy o Ochronie Zwierząt poprzez współpracę z Policją, Strażą Miejską i innymi organami państwowymi.

 

5. Propagowanie przepisów dotyczących ochrony i praw zwierząt oraz zasad zajmowania się zwierzętami ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad zwierzętami w schroniskach.

 

6. Kształtowanie właściwej postawy ludzi wobec zwierząt.

 

7. Propagowanie idei odnowy przyrody i ekologii.

 

8. Promocja i organizacja wolontariatu.

 

9. Działalność interwencyjna w ramach obowiązujących przepisów prawa, poprzez ściganie i ujawnianie przestępstw przeciwko zwierzętom oraz reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia jako pokrzywdzonego.