Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt

Menu PL

ma-4-apy.jpg

Nasze działania koncentrujemy na pomocy zwierzętom chorym, zaniedbanym, takim które znalazły się bez domów i należy im zapewnić opiekę. Naszymi  parytetami jest również edukacja dotyczącego humanitarnego traktowania zwierząt oraz szeroko pojęta działalność na rzecz ochrony przyrody.

Działamy od lipca 2015 i w ciągu tego okresu przeprowadziliśmy kilkadziesiąt kontroli  warunków bytowania zwierząt domowych. Naszą działalność koncentrujemy głównie na terenie gminy Dąbrówno, ale jeśli  zachodzi taka potrzeba, wyjeżdżamy również poza nią.

Dzięki dotacji uzyskanej z budżetu Urzędu Gminy w Dąbrównie realizowaliśmy  w roku 2016 projekt „Gdyby tak każdy … Wszyscy możemy dbać o przyrodę i jej mieszkańców”.   Dzięki niemu udało nam się zakupić sprzęt niezbędny do przewożenia i odłowu bezdomnych zwierząt. W szkołach na terenie gminy Dąbrówno zorganizowaliśmy spotkania uczniów z klas IV- VI z  lekarzami weterynarii, leśniczym, pokazaliśmy prezentację multimedialną o tematyce zwierzęcej oraz pokazy filmów edukacyjnych i fabularnych podejmujących tę tematykę. W maju 2016 wspólnie z Rejonem Dróg Powiatowych w Nidzicy i Nadleśnictwem Olsztynek zapoczątkowaliśmy akcję „Żaba”, którą mamy zamiar kontynuować w  kolejnych latach. W tym miesiącu także członkowie naszej organizacji i inni sympatycy przyrody, w tym dzieci,  wzięli udział w akcji sadzenia lasu.  W czerwcu 2016 roku zabraliśmy 45- osobową grupę dzieci ze szkół podstawowych naszej gminy na wycieczkę do Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt w Tomarynach i Lubajnach oraz Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Dzikich w Napromku.

W maju 2016 roku otrzymaliśmy dotację z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na tak zwany Star up. Umożliwiła ona na rozpoczęcie w sposób profesjonalny naszej działalności statutowej. Z uzyskanych funduszy zakupiony został laptop z oprogramowaniem i aparat fotograficzny. Dzięki FIO została  stworzona nasza strona internetowa.  Zapraszamy do odwiedzania naszej witryny: www.strazprzyrody.dabrowno.pl.

 

         W roku 2017 roku otrzymaliśmy kolejną dotację z FI0  na realizację projektu: "Okaż kulturę, dbaj o zwierzęta i chroń naturę!” oraz dotację z budżetu Gminy Dąbrówno „ O przyrodę razem dbajmy … i ja i Ty i My”.