Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt

Menu PL

zszedem-na-psy.jpg

 

Skąd pomysł na akcję?  Członek Straży Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt leśniczy Pan Janusz Szraga od lat obserwuje migracje żab w okresie wiosny. Te niezwykle pożyteczne płazy wraz z nadejściem wiosny po przebudzeniu ze snu zimowego udają się do rodzimych zbiorników wodnych w celu odbycia godów i złożenia jaj. Podczas  wędrówek napotykają liczna zagrożenia, m.in. ruchliwe drogi, które stanowią niebezpieczną barierę migracyjną. Bardzo dużo płazów ginie pod kołami samochodów, zanim dotrze do miejsca rozrodu. Płazy czując zagrożenie nieruchomieją, więc droga staje się dla nich śmiertelną pułapką.

Warto przypomnieć, że płazy – jako zagrożona w Polsce gromada zwierząt – zostały objęte ochroną gatunkową na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną . Nie wolno ich chwytać, zabijać, płoszyć, przenosić z naturalnego siedliska, handlować nimi, wywozić za granicę, a także niszczyć ich siedlisk. Jednak sama ochrona prawna jest niewystarczająca, gdy ich szlak migracyjny do miejsc rozrodu przecina ruchliwa droga.

Takie sytuacje mają miejsce w wielu miejscach . Aby ochronić żaby w ciągu drogi w wojewódzkiej 542 między Dąbrównem a Saminem , w miejscu wiosennych wędrówek żab z jednego zbiornika wodnego do drugiego,  członkowie Straży Przyrody i Praw Zwierząt  wraz z miłośnikiem przyrody  Julką ,ustawili 120 metrów siatki. Ma ona zapobiec  przedostawaniu się  płazów do sąsiedniego zbiornika w niebezpiecznym dla nich miejscu .

Akcję przeprowadzono w  dniu 11 kwietnia 2016 roku ramach realizacji zadania dotyczącego ekologii i ochrony przyrody oraz dziedzictwa przyrodniczego realizowanego  przez Gminę Dąbrówno: „ Gdyby tak każdy… Wszyscy możemy dbać o przyrodę i jej mieszkańców”.

 

 

 Artykuły o naszej akcji:

 

http://www.olsztyn.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/akcja-zaba

 

http://ostroda.wm.pl/349517,Ustawili-120-metrow-siatki-w-obronie-zab.html#axzz46ZTfbr7H