Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt

Menu PL

jeste-dla-niego.jpg

Staż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt serdecznie Dziękuję Radnej Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno Otylii Kilian oraz Radnej Gminy Dąbrówno Marioli Kilian za przeprowadzenie zbiórki pieniędzy wśród mieszkańców Sołectwa Lewałd Wielki.

Zebrana kwota w wysokości 204zł (słownie dwustu czterech złotych) została przeznaczona na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt przebywających w miejscu tymczasowego pobytu na terenie gminy Dąbrówno. Dzięki Wielkiemu Sercu i Hojności mieszkańców Sołectwa Lewałd Wielki nasze zwierzaki otrzymały

prawie 100 kg suchej karmy!

 

Dziękujemy w imieniu tych, którzy sami o pomoc prosić nie potrafią!

 

przyjaciel zwierzat

 

Dziękujemy za przyłączenie się do naszej akcji: Pani Marioli Kilian, Pani Natalii Orłowskiej, Panu Józefowi Nidzworskiemu, Pani Jolancie Szymańskiej, Panu Marcinowi Zelmańskiemu, Pani Danucie Zelmańskiej, Pani Kamili Dylewskiej, Pani Zofii Brzozowskiej, Pani Irenie Demkowskiej, Panu Stanisławie Kliniewskiej, Panu Manfredowi Starckie, Pani Mariannie Groszkowskiej, Panu Piotrowi Cegiełce, Panu Edwardowi Prokojko, Pani Ewelinie Buczkowskiej, Pani Monice Buczkowskiej, Pani Danucie Kowalskiej, Pani Mariannie Gałce, Pani Agacie Toczyńskiej, Panu Markowi Kliniewskiemu, Pani Jadwidze Szerszeń, Pani Krystynie Jaworskiej, Pani Hannie Wilamowskiej, Pani Genowefie Szymańskiej, Pani Teresie Rosińskiej, Kamili Buczkowskiej, Pani Grażynie Kawałkowskiej, Pani Ewie Kazanowskiej, Pani Hannie Liberackiej, Pani Katarzynie Brelik, Pani Beacie Dylewskiej, Pani Alicji Szulwic, Stanisławie Trzaskalskiej i Pani Hannie Bednarskiej.

 

Cytując Wielkiego Polaka Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.