Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt

Menu PL

kiedy_-smutny.jpg

 

Znalazłeś psa. Nie ma obroży, albo na obroży nie ma adresu właściciela. Nie wygląda na chorego ani poszkodowanego w wypadku.

Jest tylko bezdomny.
Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do obowiązków Urzędu Gminy.

Najpierw zgłaszasz więc to tam.

Nie daj się zbyć. Jeśli urzędnik odmówi opieki nad bezdomnym psem zażądaj datowanej i podpisanej odmowy na piśmie.

Pomocne w tym mogą Ci być dokumenty załączone, na końcu, do tego artykułu.
Nie daj sobie wmówić, że skoro znalazłeś psa to on jest już Twój.
Owszem, możesz zadeklarować przetrzymanie u siebie psa, do czasu odnalezienia przez Urząd Gminy jego właściciela lub do czasu znalezienia dla psa domu stałego ... ale za zwrotem poniesionych kosztów na wyżywienie i opieki weterynaryjnej.

Bezdomny pies jest pod opieką Gminy do czasu znalezienia dla niego właściciela!

 

bezdomny pies resize

 

Pisemną odmowę Gminy zgłoś do Starosty powiatu!

Zwierzę bezdomne, w świetle prawa cywilnego, jest rzeczą znalezioną i jeżeli w gminie nie ma schroniska, ani przechowalni znalezionych zwierząt, należy zwierzę zgłosić do Starosty powiatowego - na co wskazuje wykładnia prawa Kodeksu Cywilnego dokonana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Źródło: http://proanimals.org/porady/179-gdy-znajdziesz-bezdomnego-psa