Sterylkobus w gminie Grunwald

by | Sep 21, 2022 | Castration actions

W dniu 2 października 2021 r. sterylkobus SOZ Północ, którego operatorem jest Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt, po raz pierwszy odwiedził z akcją kastracji mobilnych gminę Grunwald (woj. warmińsko-mazurskie). Stacjonował przed świetlicą wiejską w miejscowości Dylewo. Akcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem jej mieszkańców.

W ramach poprawiania własnych wyników ciągu jednego dnia zabiegom poddano łącznie 56 zwierząt, w tym:

– 17 suk,

– 5 psów,

– 29 kocic,

– 5 kocurów.

Zaczipowano i wpisano do rejestru zwierząt oznakowanych elektronicznie 54 zwierzęta.

🚩U jednej suczki stwierdzono zapalenie macicy, u innej przepuklinę pępkową.

Fotografii mało, bo akcja była niezwykle intensywna i brakło czasu na jej dokumentowanie. Niemniej duże wrażenie zrobiło na nas pierwsze prezentowane zdjęcie. Jest na nim, jak w pigułce, cała idea kastracji mobilnych i ich odbiór przez mieszkańców wsi i małych miasteczek biednych regionów Polski. Oczekiwanie i lekka obawa, ale przede wszystkim miłość, troska o swojego zwierzaka i duże poczucie odpowiedzialności za niego . Takie obrazki widzieliśmy wszędzie gdzie się pojawialiśmy ze sterylkobusem i to nas napędzało.

The project "ANIMAL IS ALSO IMPORTANT!" financed by the National Institute of Freedom - Center for the Development of Civil Society from the funds of the Civic Initiatives Fund NOWEFIO for the years 2021 - 2030

Zestawienie działań sterylkobusu

Zestawienie działań sterylkobusu

Zestawienie działań sterylkobusu będącego w użytkowaniu StowarzyszeniaStraż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt w Dąbrównie: rok 2020Akcjaw Dąbrównie 03 października 2020r.suczkapieskotkakotrazemuwagiZaczipowano i wpisano do CBZOE143141243 zwierzęta1 suczka w...

Mobilna sterylizacja

Mobile sterilization

We ended the season of mobile sterilization actions on October 3, 2021 in our home commune of Dąbrówno. The campaign was possible thanks to funds from the NOWEFIO Civic Initiative Program. Our team decided to close ranks even more ...

Akcja Sterylizacja Lidzbark 2022

Sterilization Lidzbark 2022

On April 23, we took advantage of the invitation of the Mayor of Lidzbark and visited the commune of Lidzbark. During the one-day sterile bus operation, 37 dogs and cats were placed on the operating table: - 8 females, - 11 dogs, - 10 females (including four pregnant), - 8 males ...

Do you have any questions? Contact us!

* This field is required read the privacy policy.

5 + 2 =

Pin It on Pinterest