Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt jest organizacją, która działa zarówno w obronie zwierząt domowych i gospodarczych, jak i w obronie przyrody dzikiej.

Głównym celem organizacji są działania interwencyjno-prewencyjne, które mają uświadomić społeczeństwu, że zwierzęta to nie przedmioty, a żywe istoty, które odczuwają tak jak ludzie: radość, strach, ból, cierpienie i trwogę.
W nasze szeregi przyjmiemy, każdego kto ukończył 18 rok życia, nie był karany za przestępstwa przeciwko zwierzętom i nie jest mu obojętny los zwierzaków.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:
prezes- Hrabina Magdalena Savary de Beauregard
zastępca prezesa – Aldona Nowakowska
skarbnik – Sylwia Rybczyńska
sekretarz- Grażyna Ibusz

Nasze działania to:
1) Szeroko pojęta pomoc zwierzętom bezdomnym oraz zwierzętom przebywającym
w schronisku dla zwierząt.
2) Szerzenie edukacji humanitarnej we współpracy ze szkołami wszystkich stopni, przedszkolami, lecznicami weterynaryjnymi.
3) Pomoc charytatywna osobom niezamożnym posiadającym zwierzęta poprzez zakup karmy, finansowanie leczenia i operacji chirurgicznych tych zwierząt, a także czipowanie.
4) Ochrona zwierząt i egzekwowanie przestrzegania Ustawy o ochronie zwierząt poprzez współpracę z Policją, Strażą Miejską i innymi organizacjami państwowymi.
5) Propagowanie przepisów dotyczących ochrony i praw zwierząt oraz zasad zajmowania się zwierzętami ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad zwierzętami w schroniskach.
6) Kształtowanie właściwej postawy ludzi wobec zwierząt.
7) Propagowanie idei odnowy przyrody i ekologii.
8) Promocja i organizacja wolontariatu.
9) Działalność interwencyjna w ramach obowiązujących przepisów prawa, poprzez ściganie i ujawnianie przestępstw przeciwko zwierzętom, oraz reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia jako pokrzywdzonego.

Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt zostało zarejestrowane w lipcu 2015 roku. Nasze działania koncentrujemy głównie na terenie Gminy Dąbrówno, ale jeżeli zachodzi taka potrzeba, wyjeżdżamy poza jej granice. Działamy wielotorowo: prowadzimy edukację dotyczącą humanitarnego traktowania zwierząt wśród dzieci i młodzieży w szkołach i sołectwach, piszemy projekty, aby pozyskać środki na działania, występujemy w sądzie jako pokrzywdzony w imieniu krzywdzonych zwierząt, organizujemy akcje mobilnych bezpłatnych sterylizacji, jeździmy ze zwierzętami potrzebującymi do gabinetów weterynaryjnych, prowadzimy kontrole warunków bytowania zwierząt, opiekujemy się zwierzętami bezdomnymi przebywającymi w miejscu tymczasowego pobytu stworzonym przez gminę Dąbrówno.

Nasza organizacja powstała po to, aby bronić zwierząt. Jeszcze często w Polsce przekonanie ludzi do sprawowania właściwej opieki nad posiadanym przez siebie zwierzęciem, do zaniechania znęcania się nad nim to praca mrówcza, syzyfowa i niewdzięczna. Często efekty starań są niewspółmiernie małe w stosunku do wysiłku wkładanego w poprawę losu maltretowanych zwierząt. Rzadko są to spektakularne sukcesy, a najczęściej mikroskopijne kroki w drodze do poprawienia i warunków ich życia. W realiach dzisiejszej Polski i jej kulawego ustawodawstwa dotyczącego praw zwierząt, cieszy każdy przedłużony łańcuch, każda miska pełna wody, czy załatany dach budy… Dlatego kontrolujemy warunki bytowania zwierząt. Od momentu powstania przeprowadziliśmy ponad 150 takich kontroli. Reagujemy na zgłoszenia ludzi, ale także jeździmy od domu do domu, aby sprawdzić czy zwierzętom nie dzieje się krzywda.

W roku 2018 zainicjowaliśmy na terenie Warmii i Mazur akcję bezpłatnej, mobilnej sterylizacji zwierząt właścicielskich. Podczas trzech akcji na terenie naszej gminy zostały wysterylizowane 253 zwierzęta- psy i koty. Do akcji mobilnej sterylizacji udało się przekonać włodarzy gmin sąsiednich: Kozłowa, Rybna i Lidzbarka Welskiego, którzy takie akcje przeprowadzili na swoim terenie. Łącznie dzięki temu w naszej najbliższej okolicy udało się wysterylizować łącznie 423 zwierzęta. Wszystkie psy, które trafiły na zabiegi zostały również zaczipowane i wpisane do bazy zwierząt oznakowanych.

Dwukrotnie pozyskaliśmy dotacje z FIO i kilka razy z budżetu gminy Dąbrówno na nasze działania.
Od 2018 roku jesteśmy organizacją pożytku publicznego i można nam rozliczając się z podatku przekazać 1%.

Dzięki podjętym działaniom uratowaliśmy z bezdomności kilkaset psów i kotów. Zostały one adoptowane i znalazły ciepło domowego ogniska. W 2016 roku znaleźliśmy domy dla 12 psów, w 2017 roku dla 22 psów, w 2018 roku dla 18 psów i 11 kotów, w 2019 roku dla – 97 psów i kotów.

Jak większość organizacji, które działają na rzecz zwierząt i przyrody i my borykamy się z problemami finansowymi. Aby skutecznie pomagać zwierzakom i je ratować potrzebny jest nam profesjonalny sprzęt typu: chwytaki, aplikatory, nosze dla rannych zwierząt, klatki, deski ratunkowe, smycze, miski, itp., a także fundusze na leczenie zwierząt poszkodowanych w wypadkach lub skrzywdzonych przez ludzką nieodpowiedzialność.

Naszym działaniom przyświeca motto:
„ Nigdy nie wznosisz się tak wysoko, jak wtedy, gdy schylasz się, aby pomóc potrzebującym.”

Jeśli ktoś miałby ochotę nas wspomóc w ratowaniu tych, którzy sami o pomoc prosić nie umieją przekazać na nasze działania jakąś kwotę, podajemy numer konta:

Bank Pekao S.A. II Oddział w Ostródzie: 03124025551111001073779448
w przypadku przelewów z zagranicy przed numerem konta trzeba dodać:
IBAN PL 03124025551111001073779448
SWIFT PKO PPLPW
PayPAI: PKO PPLPW

Liczy się każda złotówka, która może uratować jakiegoś zwierzaka.

A jeśli ktoś zechciałby podarować nam jakieś przedmioty typu: miski, smycze, kagańce a nawet deski na budy, choćby i używane to będziemy niezmiernie wdzięczni.

Przypnij go na Pintereście